Kruševačko pozorište

objekat Kruševačko pozorište
mesto Kruševac
investitor Opština Kruševac
vrsta poda tepison AW Caractere
proizvodjac Associated Weavers Belgija
kolicina u m2 275
godina 2013
2012 © www.aurelia.co.rs